Gimnastyka dla smyka

Dziecko ma naturalną potrzebę ruchu, którą z czasem zaczyna regulować przedszkole, a później szkoła. Wspólne zabawy, gry sportowe i gimnastyka to najlepsze formy dbałości o rozwój fizyczny i jeden z najpopularniejszych sposobów hartowania organizmu. Ruch jest ważnym czynnikiem dla prawidłowego rozwoju dzieci w aspekcie fizycznym, umysłowym, jak również zdrowotnym. Wpływa kompleksowo na ich rozwój, jak również posiada walory wychowawcze i osobotwórcze.

 

 

Sprawność ruchowa jest wspaniałą formą kształtowania nawyku dbania o własne zdrowie, a dzieci sprawne ruchowo charakteryzują się lepszą koordynacją ruchową i piękniejszą sylwetką. Odnosi się to do zręczności ruchowej całego ciała, poczucia równowagi, umiejętności pokonywania przeszkód. Działania dziecka już w kilku pierwszych latach życia mają ogromny wpływ na to w jakim stopniu rozwinie ono rozmaite zdolności.

 

 

Wiek przedszkolny jest szczególnie ważnym okresem w rozwoju dziecka. Poprzez spostrzeżenia, obserwacje i naśladownictwo gromadzi doświadczenia, a następnie pozbywa się początkowych błędów. Nabywa odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, ruchy stają się jeszcze bardziej celowe, dokładne i skoordynowane, a z czasem płynne i zautomatyzowane. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

Rodzicom bardzo często towarzyszy strach o dziecko: co będzie jeśli zrobi sobie krzywdę, przewróci się, upadnie ? Przy tym zewsząd słychać narzekania, że dzieci za dużo czasu spędzają przed komputerem, co w konsekwencji prowadzi do wad postawy, skrzywienia kręgosłupa i bólu mięśni.

 

 

Przez ruch dziecko ma możliwość poznawania siebie samego, własnego ciała i własnych możliwości, oszacowania swoich umiejętności, a także rozwijania wiary we własne siły oraz zdobywania w trakcie zabaw ruchowych społecznych doświadczeń z innymi. Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W okresie tym aktywność ruchowa przyczynia się w znaczącym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych, a umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej.

 

 

Regularny trening wpływa na tempo rozwoju dzieci, jak również na wymiary ciała. Po kilku miesiącach regularnego, ale umiarkowanego treningu dzieci uczestniczące w zajęciach ruchowych mają większy przyrost wysokości i ciężaru ciała, a dodatkowo są bardziej odporne na infekcje, sprawne ruchowo i wytrzymałe na obciążenia.

 

 

Zajęcia są dostosowane do chęci, możliwości i zaangażowania dzieci. Ćwiczenia są dla dzieci przyjemnością i źródłem radości , towarzyszy im odpowiednia atmosfera wzajemnej życzliwości, przyjaźni a także wyrozumiałości.