Opłaty

Członkowie Klubu mają obowiązek uiszczać comiesięczną składkę członkowską:

- w przypadku grup trenujących raz w tygodniu90 zł miesięcznie

- w przypadku grup trenujących dwa razy w tygodniu130 zł miesięcznie

- w przypadku grup trenujących trzy razy w tygodniu150 zł miesięcznie

Miesiące wakacyjne są nieskładkowe.

 

Składka członkowska jest kwotą uśrednioną, stałą, niezależną od faktycznych obecności dziecka w zajęciach.

Składka członkowska jest uiszczana tylko i wyłącznie na niżej podane konto bankowe:

Nr konta 27 2490 0005 0000 4500 4576 7305
Dane:  Uczniowski Klub Sportowy Musu Warszawa

Ul. Wańkowicza 7/119 02-796 Warszawa
Tytułem:  składka członkowska, imię i nazwisko uczestnika, okres, za który dokonywana jest opłata
np. składka członkowska Jan Kowalski wrzesień 2011
Składkę członkowską należy opłacać do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący (system zaliczkowy). Wysokość składki członkowskiej jest stała w zależności od deklarowanej ilości zajęć dziecka w miesiącu oraz niezależna od faktycznych obecności uczestnika na zajęciach. Po tym terminie (po 10 każdego miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł.

 

Od października 2013 roku wchodzi w życie uchwała Zarządu określająca ulgi dla rodzin będących członkami UKS MUSU. 

W momencie kiedy członkami klubu jest więcej niż jedno dziecko (rodzeństwo) mogą Państwo skorzystać ze zniżki w wysokości 10 % od kwoty łącznej wpłacanej tytułem składka członkowska np.

jeśli mamy 2 dzieci, które uczęszczają na zajęcia 1 raz w tygodniu, czyli składka wynosi 180 zł, zniżkę naliczamy od kwoty 180 zł,

180 x 0,10=18 zł, do zapłaty jest 162 zł.

w przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia 2 razy w tygodniu, czyli składka wynosi 260 zł, zniżkę naliczamy od kwoty 260 zł, 260 x 0,10=26 zł, do zapłaty jest 234 zł.

W przypadku rodzeństw prosimy o wpłaty w jednym przelewie.

 

UWAGA UWAGA! Od listopada obowiązująca wysokość składki na ubezpieczenie wynosi 30 zł. 

 

Ubezpieczenie obejmuje tylko zajęcia w naszym Klubie i czas kiedy dziecko jest na treningu.

OWU_NNW_PLUS_v2